Decree No.231 on The 2009 Hong Kong Convention

“The Decree on Making the Attached Declaration Regarding the Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009” (Decree No: 231) is published in the Official Gazette dated October 26, 2018.

Article 16(6) of the Hong Kong Convention stipulates that “A State at the time it expresses its consent to be bound by this Convention shall declare whether it requires explicit or tacit approval of the Ship Recycling Plan before a ship may be recycled in its authorized Ship Recycling Facility(ies).

To this extent, it is decided to make the following declaration in respect of the Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009:

The Republic of Turkey declares that, pursuant to Article 16, paragraph 6 of the “Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009”, it requires explicit approval of the “Ship Recycling Plan” before a ship may be recycled in its authorized Ship Recycling Facility(ies).

In accordance with this decree, the explicit approval of the Ship Recycling Plan has been made compulsory.

2009 HONG KONG SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ 231 SAYILI KARAR

26 Ekim 2018 tarihli Resmî Gazete’de, “2009 Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Hakkında Hong Kong Uluslararası Sözleşmesine İlişkin Olarak Ekli Beyanda Bulunulmasına Dair Karar” (Karar Sayısı: 231) yayınlanmıştır.

Hong Kong Sözleşmesi’nin 16(6) maddesinde: “Bir devlet bu sözleşme ile bağlı olma iradesini beyan ederken, bir geminin yetkilendirdiği gemi geri dönüşüm tesis(ler)inde geri dönüştürülmesinden önce Gemi Geri Dönüşüm Planı’nın açık veya zımni olarak onaylanmasını şart koşup koşmadığını beyan eder.” denilmektedir.

Bu kapsamda 2009 Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Hakkında Hong Kong Uluslararası Sözleşmesi’ne ilişkin olarak aşağıdaki beyanda bulunulmasına karar verilmiştir:

Türkiye Cumhuriyeti “2009 Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Hakkında Hong Kong Uluslararası Sözleşmesi”nin 16. maddesinin 6. Paragrafı gereğince bir geminin yetkilendirdiği gemi geri dönüşüm tesislerinde geri dönüştürülmesinden önce Gemi Geri Dönüşüm Planı’nın açık olarak onaylanmasını şart koştuğunu beyan eder.”

İlgili karar uyarınca, Gemi Geri Dönüşüm Planı’nın zımni değil, açık olarak onaylanması şart koşulmaktadır.

2018-10-26T12:28:22+00:00