2009 HONG KONG SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ 231 SAYILI KARAR

26 Ekim 2018 tarihli Resmî Gazete’de, “2009 Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Hakkında Hong Kong Uluslararası Sözleşmesine İlişkin Olarak Ekli Beyanda Bulunulmasına Dair Karar” (Karar Sayısı: 231) yayınlanmıştır.

Hong Kong Sözleşmesi’nin 16(6) maddesinde: “Bir devlet bu sözleşme ile bağlı olma iradesini beyan ederken, bir geminin yetkilendirdiği gemi geri dönüşüm tesis(ler)inde geri dönüştürülmesinden önce Gemi Geri Dönüşüm Planı’nın açık veya zımni olarak onaylanmasını şart koşup koşmadığını beyan eder.” denilmektedir.

Bu kapsamda 2009 Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Hakkında Hong Kong Uluslararası Sözleşmesi’ne ilişkin olarak aşağıdaki beyanda bulunulmasına karar verilmiştir:

Türkiye Cumhuriyeti “2009 Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Hakkında Hong Kong Uluslararası Sözleşmesi”nin 16. maddesinin 6. Paragrafı gereğince bir geminin yetkilendirdiği gemi geri dönüşüm tesislerinde geri dönüştürülmesinden önce Gemi Geri Dönüşüm Planı’nın açık olarak onaylanmasını şart koştuğunu beyan eder.”

İlgili karar uyarınca, Gemi Geri Dönüşüm Planı’nın zımni değil, açık olarak onaylanması şart koşulmaktadır.

Bu bilgi notunda yer alan unsurlar yalnızca bilgi sağlama amacı taşımakta olup hiçbir şekilde bir hukuki görüş teşkil etmemektedir.

2020-11-15T00:47:28+03:00