Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) “Görev ve Yetkileri” başlıklı 22nci maddesinin (e) ve (g) fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tebliğ ile getirilen uygulamaya ilişkin usul ve esaslar doğrultusunda, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirileceği durumlar özetle aşağıdaki gibidir:
  • Kişisel verinin işlendiği her durumda
  • Kişisel veri işleme amacı değiştiği durumlarda
  • Veri sorumlusunun farklı birimlerinde kişisel verilerin farklı amaçla işlendiği durumlarda

Aydınlatma yükümlülüğü ilgili kişinin talebine bağlı değildir ve bu yükümlülüğün yerine getirilip getirilmediğinin ispatı veri sorumlusuna aittir.

Geçmiş zamandan farklı olarak, aydınlatma yükümlülüğü ile açık rıza alma işlemlerinin ayrı ayrı yapılması zorunlu halde getirilmiştir.

Tebliğ’de ayrıca kişisel verilerin doğrudan kişisel veri sahibinden elde edilmemesi halinde aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin usul de belirtilmiştir.

Saygılarımızla,
Inal Law Office
Bu bilgi notunda yer alan unsurlar yalnızca bilgi sağlama amacı taşımakta olup hiçbir şekilde bir hukuki görüş teşkil etmemektedir.
2020-11-15T01:03:08+03:00