COVID-19 Salgını Sebebiyle Şirketlerin Genel Kurullarının Ertelenmesi

COVID-19 salgınının ekonomiye olan etkilerinin azaltılması amacıyla da 18 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından ‘‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’’ adı verilen tedbirler açıklanmıştır. Bu tedbirler kapsamında genel kurulların ertelendiği belirtilmiştir.

Akabinde, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 20 Mart 2020 tarihli ve 53382221 sayılı yazısı ile anonim ve limited şirketlerde bu dönemde yapılması planlanan, yönetim organları tarafından çağrısı yapılan ancak henüz gerçekleştirilmemiş olan genel kurul toplantılarının, yönetim kurulu veya müdürler kurulu kararıyla farklı tarihte yapılmak üzere iptal edilmesi imkanının tanındığını bildirilmiştir. Ayrıca şirket sözleşmelerinde hüküm bulunmasa dahi şirketlerin elektronik ortamda genel kurul veya yönetim/müdürler kurulu toplantısı gerçekleştirilebilmesine olanak sağlandığı da ifade edilmiştir.

Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) anonim ve limited şirketlerde, olağan genel kurul toplantılarının her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde yapılması öngörülmektedir. Şirketler genellikle faaliyet dönemi olarak takvim yılını tercih etmekte, bu da mart ayı sonuna kadar olağan genel kurul toplantılarının tamamlanması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.

Ancak alınan tedbirler kapsamında, TTK ve şirket sözleşmesine uygun olarak yönetim organları tarafından toplantı çağrısı yapılmış olan anonim ve limited şirket olağan genel kurullarının, erteleme kararı alınması amacıyla, genel kurulun toplanması beklenmeksizin, yönetim organları tarafından alınacak bir kararla iptal edilmesi imkanı tanınmıştır. Şirketler ertelemeye ilişkin ilan taleplerini Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğüne yapacaktır.

İlaveten, TTK’nın 1527’nci maddesi uyarınca, şirket sözleşmelerinde veya esas sözleşmelerinde genel kurula elektronik ortamda katılmaya ve oy vermeye ilişkin hüküm bulunan ve elektronik genel kurul sistemini kullanan şirketlerin pay sahipleri genel kurul toplantılarına fiziki ortamda katılımda bulunmaksızın elektronik ortamda katılım sağlayabilmektedirler. Alınan tedbirler çerçevesinde, bu dönemde genel kurul toplantısı gerçekleştirmek isteyen şirketlerin şirket sözleşmelerinde veya esas sözleşmelerinde kurul toplantılarının elektronik ortamda gerçekleştirilmesine imkan tanıyan hüküm bulunmasa dahi, bu dönemde gerçekleştirmeyi planladıkları toplantıları “Elektronik Genel Kurul Toplantı Sistemi” ve “Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi” üzerinden gerçekleştirebilmelerine imkan tanınmıştır.

Şirketlerin, bu imkandan Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketinden destek hizmeti almak suretiyle ve hak sahiplerine elektronik ortamda katılma imkanının sağlanması zorunluluğunu ortadan kaldırmayacak şekilde yararlanmaları gerekmektedir.

Bu bilgi notunda yer alan unsurlar yalnızca bilgi sağlama amacı taşımakta olup hiçbir şekilde bir hukuki görüş teşkil etmemektedir.

2020-11-14T19:40:10+03:00