Loading...
News & Articles2023-02-22T18:27:47+03:00

Ordinary Partnerships

March 14th, 2022|

Introduction Ordinary partnerships are gaining popularity in Turkey over the past decade; especially due to the [...]

The Board’s Taxim/Doğanay Decision

February 2nd, 2022|

The Turkish Competition Board (“Board”) recently published its Taxim/Doğanay decision[1] where it overruled its case handlers’ [...]

10 Soruda Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

January 2nd, 2020|

Alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olan arabuluculuk, iradilik prensibine dayalı olarak 2013 yılında uygulanmaya başlamıştır. Arabuluculuğun tamamen [...]

e-Apostille

January 7th, 2019|

As of 1st of January 2019, PTT is authorized to electronically transmit the documents, for [...]

e-Apostil

January 6th, 2019|

e-Apostil 15 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7101 sayılı İcra ve İflas [...]

Decision of Data Protection Board

November 1st, 2018|

Personal Data Protection Board’s decision of 16/10/2018 with no. 2018/119, regarding the “prevention of data controllers and [...]

Yabancı Tahkim Ve İhtiyati Haciz

April 17th, 2018|

Bir ihtilafın yabancı bir ülkede tahkim yoluyla halline ilişkin sözleşme imzalandığı hallerde, Türk mahkemelerinin tahkimde görülen davalar [...]

Türkiye’de Gemi Ve Yat Tescili

November 19th, 2016|

Bu bilgi notunda Türkiye’de gemi, deniz ve iç su araçlarının tesciliyle ilgili olarak, Türk Uluslararası Gemi Sicili [...]

Law On The Protection Of Personal Data

November 15th, 2016|

Summary: This article provides information on the Law on the Protection of Personal Data numbered 6698, some [...]

Acquisition Of The Company’s Own Shares

November 14th, 2016|

Summary: The Acquisition of a Joint Stock Company’s Own Shares is Analysed in This Article Within the Scope of Articles [...]