e-Apostil

e-Apostil

15 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, yetkili birimler tarafından onay şerhi (apostille) verilmiş belgelerin elektronik ortamda ilgililere ulaştırılması için aracılık işlemleri 1 Ocak 2019 tarihi itibarı ile PTT A.Ş. tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

e-Apostil Nedir? Nasıl Alınır?

e-Apostil, www.eapostil.gov.tr sitesi üzerinden, apostil uygulanması istenen belge için başvuruda bulunulması, başvurunun apostil uygulamaya yetkili kılınmış kuruma (Adalet Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı) iletilmesi, yetkili kurumun ilgili belgeyi elektronik ortamda oluşturması ve güvenli veri iletim yolları kullanılarak başvuruda bulunan kişiye yine www.eapostil.gov.tr sitesi üzerinden teslim edilmesi aşamalarından oluşmaktadır.

İlgili kurum tarafından elektronik ortamda oluşturulan ve e-apostil uygulanan belge, PTT tarafından Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) ile imzalanarak başvuruda bulunan kişiye teslim edilir.

Bu sayede teslim edilen belgenin doğruluğu ve bütünlüğü garanti altına alınmış olur. Elektronik belgelerin teslim edildiği yabancı resmi makamlar, bu belgelerin doğruluğunu, belgeyi www.eapostil.gov.tr/BelgeDogrulama sayfasına yükleyerek teyit edebilirler.

E-Apostil Uygulaması Hangi Belgeleri Kapsamaktadır?

Şu anda aşağıdaki belgeler için başvuru yapılabilir:

 • Adli Sicil Kaydı
 • Mahkeme Kararı

Aşağıdaki belgelere ilişkin çalışmalar devam etmektedir:

 • Nüfus Kayıt Örneği
 • Doğum Kayıt Örneği
 • Ölüm Kayıt Örneği
 • Evlenme Kayıt Örneği
 • İsim Denklik Belgesi
 • Diploma
 • Transcript
 • Şirket kuruluş belgeleri, iş bitirme belgeleri

*Lahey’e taraf olmayan ülkelere e-apostil verilmemektedir.

*Bazı uluslararası sevkiyat belgeleri ve faturalara e-apostil verilmemektedir.

Ücret Hakkında Bilgi

e-Apostil hizmeti için ödenecek hizmet bedeli Adalet Bakanlığı Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanlıklarınca verilen;

 • Adli Sicil Belgesi için (Sayfa sayısından bağımsız olarak) 25 TL (KDV Dahil),
 • Mahkeme Kararları için (Sayfa sayısından bağımsız olarak) 50 TL (KDV Dahil) dir.

Birden fazla belge için apostil tasdiki talep edilebilir ancak her belge için bu hizmet bedelinin ödenmesi gerekmektedir.

*Daha sonra verilecek idari belgeler için ödenecek hizmet bedeli belirlenecektir.

Bu bilgi notunda yer alan unsurlar yalnızca bilgi sağlama amacı taşımakta olup hiçbir şekilde bir hukuki görüş teşkil etmemektedir.

2020-11-15T00:43:54+03:00