Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Kamuya Duyurulmasına İlişkin Yasal Uyarı ve Korona Virus Salgını Sırasında Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından COVID-19 ile mücadele kapsamında kişisel verilerin işlenmesine yönelik kamuoyu duyurusu yayınladı.
Özetle:
• Salgına karşı alınan önlemler doğrultusunda özel nitelikli kişisel veriler de (örneğin sağlıkla ilgili veriler) dahil olmak üzere pek çok kişisel verinin işlenmesinin kaçınılmaz olduğu belirtilmiştir.

• KVKK’daki temel ilkeler tekrar hatırlatılmış ve COVID-19 ile mücadele kapsamında tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinin bu ilkeler göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

• Kamu kurumlarının yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetlerinin istisna kapsamına girdiği belirtilmiştir.

• İşverenlerin, çalışanın sağlığını korumak ve güvenli bir iş yeri sağlamakla ilgili yasal yükümlülükleri bulunması sebebiyle çalışanlardan ve ziyaretçilerden virüsten etkilenen bir bölgeyi ziyaret edip etmedikleri ve/veya virüsün neden olduğu hastalığa dair belirtiler gösterip göstermedikleri konusunda kendilerini bilgilendirmelerini istemek için haklı gerekçeleri olduğu, ancak bilgi talebinin gereklilik ve ölçülülüğe bağlı ve risk değerlendirilmesine dayanan güçlü bir gerekçesi olması gerektiği belirtilmiştir.

• Sağlık verilerinin işlenmesi açısından çalışanın açık rızasının alınması gerektiği, diğer şartların karşılandığı durumda sağlık verilerinin açık rıza alınmaksızın ancak iş yeri hekimleri tarafından işlenebileceği belirtilmiştir. Bu durumda iş yeri hekimi çalıştırma zorunluluğu bulunmayan şirketlerin pratikte zorluklar yaşayabileceğinin altı çizilmelidir. Özel nitelikli kişisel veri olmayan verilerin (örneğin kişilerin son olarak seyahat ettikleri ülke bilgisi) açık rıza alınmadan işlenebilmesi açısından ise Kanunun 5 inci maddesindeki kişisel veri işleme şartlarının dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır.

• İşverenlerin işyerlerindeki vakalar hakkında personeli bilgilendirmesi gerektiği, ancak bilgilendirme yapılırken zorunlu olmadıkça virüs taşıyan bireylerin isimlerinin paylaşılmaması gerektiğinin altı çizilmiştir.

• Kanunun 8 inci maddesi ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin ilgili diğer kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde, bildirime esas bulaşıcı hastalıkları taşıyanlara ilişkin kişisel verilerin işveren tarafından sağlık kuruluşları ile paylaşılabileceği hatırlatılmıştır.

• Sosyal medya hesapları ve benzeri mecralarda sağlık verileri başta olmak üzere kişisel veriler ile ilgili hukuka aykırı olarak yapılacak paylaşımların aynı zamanda 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 136 ncı maddesi kapsamında suç teşkil edebileceğinin altı çizilmiştir.
Detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://kvkk.gov.tr/Icerik/6721/KAMUOYU-DUYURUSU-Covid-19-ile-Mucadele-Surecinde-Kisisel-Verilerin-Korunmasi-Kanunu-Kapsaminda-Bilinmesi-Gerekenler-

Bu bilgi notunda yer alan unsurlar yalnızca bilgi sağlama amacı taşımakta olup hiçbir şekilde bir hukuki görüş teşkil etmemektedir.

2020-11-14T20:02:20+03:00